ora-27132.ora-code.net

ora-27132: VLM Remove operation failed

fallo en la operación de eliminación de VLM
Echec de l'opération de suppression VLM
VLM konnte nicht entfernt werden
falha na operação de Remoção de VLM
ora-01142 ora-02453 ora-06793